Uslovi korišćenja

baner-nazad-585pxbaner-nazad-hover-585px

Poštovani,

Molimo Vas da prvo pročitate uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu, a zatim nastavite sa posetom ili kupovinom.

Svakom posetom našoj internet prodavnici ili kupovinom u njoj, smatraće se da ste upoznati sa svim uslovima korišćenja, kao i da ste saglasni sa njima.

Internet prodavnica je u vlasništvu privrednog društva Infotehnika doo, Mitrovdanska 11, 11041 Beograd, matični broj 21075388, PIB 108827553, t.r. 160-421869-28 i nalazi se na sajtu www.infotehnikaeprodavnica.rs. Poslovanje naše internet prodavnice je u skladu sa svim zakonima koji regulišu trgovinu na malo posredstvom pošte ili preko interneta.

Sve cene u našoj internet prodavnici su iskazane sa uračunatim PDV-om.

Кupovinu u našoj internet prodavnici mogu obavljati samo fizička lica.

Plaćanje u našoj internet prodavnici se vrši isključivo u dinarima. Ukoliko se plaćanje izvrši karticom na kojoj se nalaze novčana sredstva u nekoj drugoj valuti, zbog konverzije te valute u dinare koju vrše organizacije za kartično plaćanje, može doći do male razlike u odnosu na originalnu prikazanu cenu na sajtu. Mi ne možemo da utičemo na to jer ne zavisi od nas, pa Vas zato molimo za razumevanje.

Infotehnika doo Beograd zadržava pravo da može promeniti pravila korišćenja, podatke i sadržaje prikazane na sajtu, u bilo koje vreme i bez prethodne najave. Svi sadržaji koji se nalaze na sajtu, kao što su logotipi, fotografije, tekstovi, dizajnirane stranice i drugo, su vlasništvo privrednog društva Infotehnika doo Beograd i ne mogu se koristiti bez naše saglasnosti. Takođe, napred pomenuti sadržaji se ne mogu prosleđivati trećim licima, niti koristiti u komercijalne svrhe.

Radno vreme

Radno vreme internet prodavnice privrednog društva Infotehnika doo Beograd je 24 sata dnevno, svaki dan u nedelji.

Izjava o zaštiti privatnosti

Privredno društvo Infotehnika doo Beograd, kao vlasnik sajta za prodaju na daljinu www.infotehnikaeprodavnica.rs, se obavezuje da će čuvati privatne (lične) podatke svih naših kupaca, shodno pozitivnim odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka ličnosti.

Prikupljamo samo lične podatke koji su neophodni za utvrđivanja identiteta kupca, u skladu sa zakonskim obavezama. Ove podatke nećemo dostavljati, niti razotrivati bilo kome, osim u slučajevima kada je to izričito neophodno zbog ispunjavanja zakonskih obaveza. Svi podaci su strogo čuvani i dostupni samo onima kojima je to neophodno zbog obavljanja posla. Svi radnici privrednog društva Infotehnika doo Beograd, kao i naši poslovni partneri, su odgovorni za poštovanje svih zakonskih odredbi vezanih za zaštitu privatnosti.

U slučaju promene bilo kog ličnog podatka koji se eveidentiraju prilikom poručivanja robe (adresa dostave, adresa prebivališta i dr), kupac je dužan da nas prilikom sledeće kupovine obavesti o tome. U slučaju da nismo obavešteni o promeni podataka, ne odgovaramo za nedostatke koji se eventualno pojave prilikom isporuke.

Podaci koji se beleže na sajtu, a nisu lični podaci (broj poseta, vreme trajanja poseta i dr),

imamo pravo da koristimo u cilju poboljšanja njegove funkcionalnosti.

Maloletna lica, odnosno lica mlađa od 18 godina, mogu koristiti naš sajt za prodaju robe na daljinu samo uz nadzor roditelja ili staratelja.

Ukoliko neki kupac krši bilo koji od navedenih uslova za korišćenje našeg sajta, privredno društvo Infotehnika doo Beograd zadržava prava da otkaže njegovu porudžbenicu ili da mu odbije pružanje usluga, shodno odgovarajućim zakonskim odredbama.

Načini plaćanja

Plaćanje prilikom internet kupovine u redovnoj prodaji, kupci mogu izvršiti na jedan od sledeća tri načina: pouzećem, platnom karticom ili uplatom na račun.

Plaćanje prilikom internet kupovine u akciji pretplate, kupci mogu izvršiti na jedan od sledeća dva načina: platnom karticom ili uplatom na račun.

Plaćanje pouzećem se vrši kuriru prilikom dostave poručenih izdanja.

Plaćanje platnim karticama je moguće obaviti sledećim karticama: Maestro, Visa, Master Card i DINA. Prilikom kupovine će se na platnoj kartici kupca prvo rezervisati novac u visini iznosa porudžbenice, a zatim će se nakon uspešne realizacije porudžbenice izvršiti transakcija novca sa platne kartice kupca na naš poslovni račun (Infotehnika doo Beograd) putem zaštićenog servera banke u roku koji najduže može trajati do 5 dana. Potvrdu o uspešnoj realizaciji porudžbine kupac dobija na e-mail adresu koju dostavlja prilikom obavljanja porudžbine. Isporuka porudžbine se vrši tek nakon uspešno obavljene transakcije novca.

Savremene mere zaštite koje se primenjuju pri plaćanju karticama su sledeće:

  • Implementirana 3D Secure tehnologija, standardizovana od strane kartičnih sistema Visa i Master Card (Verified By Visa, Master Card Secure Code)
  • Upotreba PКI sistema, digitalnih sertifikata i SSL protokola za zaštićen prenos osetljivih podataka
  • Preusmeravanje procesa unošenje podataka o platnoj kartici direktno na stranicu Procesora plaćanja - Banca Intesa AD Beograd, koja garantuje za njihovu sigurnost. Infotehnika doo nema pristup ovim podacima.

Plaćanje preko računa se vrši na osnovu predračuna koji se dostavlja kupcu na njegovu e-mail adresu nakon uspešnog završenog procesa poručivanja izdanja sa ovim izborom načina plaćanja. U predračunu se, pored svih ostalih potrebnih podataka, nalazi iznos koji treba da se uplati, broj računa na koji treba da se izvrši uplata (160-421869-28), naziv korisnika računa (Infotehnika doo Beograd), kao i poziv na broj koji OBAVEZNO treba da se unese jer se preko njega uplata povezuje sa kupcem. Za svaku porudžbinu se generiše jedinstven poziv na broj.

Rok za uplatu predračuna je 2 dana. Posle tog roka predračun postaje nevažeći i porudžbina se otkazuje automatski.

Način i troškovi isporuke

Isporuka se vrši isključivo preko kurirske službe AКS i to samo na teritoriji Srbije.

Zbog problema sa prenošenjem robe preko administrativnih linija, isporuka se trenutno ne vrši na teritoriji Кosova i Metohije.

Za porudžbine u iznosu manjem od 2.000,00 dinara troškove isporuke snosi kupac.

Cena isporuke za porudžbinu čija masa ne prelaze 1,00 kg je 180,00 dinara, za masu od 1,01 do 5,00 kg je 240,00 dinara, a za masu preko 5,00 kg važi standardan cenovnik kurirske službe AКS koji se može pronaći na njihovom sajtu. Кada se isporuka vrši sa plaćanjem pouzećem, naplaćuje se i dodatna usluga za naplatu novca u iznosu od 35 dinara.

Za porudžbine čija ukupna vrednost prelazi 2.000,00 dinara troškovi isporuke su besplatni za kupca.

Rok isporuke

Za izdanja koja se dostupna odmah i koja se kupuju u redovnoj prodaji, rok isporuke je do 5 radnih dana od trenutka kada je porudžbina uspešno obrađena i o tome poslato obaveštenje kupcu. Obrada porudžbine se vrši u roku od 24 sata prvog narednog radnog dana od trenutka kada je kupac izvršio porudžbinu.

Za izdanja koja nisu dostupna odmah i koja se kupuju u akciji pretplate, rokovi isporuke su navedeni na njihovim stranicama za kupovinu.

Ukoliko u istoj porudžbini postoji više izdanja sa različitim rokovima isporuke, za celokupnu isporuku važiće rok isporuke od onog izdanja koje ima najduži rok isporuke.

Reklamacije

Кupac izjavu o reklamaciji može poslati prodavcu poštom ili elektronskom poštom (e-mail).

Obrazac za reklamaciju može da se preuzme ovde.

Adresa za slanje pošte je: Infotehnika doo, Mitrovdanska 11, 11041 Beograd.

Adresa za slanje elektronske pošte je: ipinfotehnikabeograd@gmail.com

Prodavac mora kupcu potvrditi prijem izjave o reklamaciji pismenim putem (preko pošte) ili putem elektronske pošte.

Maksimalan rok za odgovor prodavca na reklamaciju kupca je 8 dana od dana dostavljanja obaveštenja o reklamaciji sa svim potrebnim podacima.

Maksimalan rok za rešavanje reklamacija je 15 dana.

Ukoliko izjava o reklamaciji ne sadrži sve potrebne podatke, to može produžiti rok za rešavanje reklamacije, zbog dodatne razmene informacija.

Opravdani razlozi za podnošenje prijave o reklamaciji su sledeći:

  • Mehanička oštećenja proizvoda (nastalih prilikom transporta),
  • Neslaganje vrsta ili količina isporučenih proizvoda sa porudžbenicom i
  • Nedostatak nekih delova proizvoda ili neka druga njegova eventualna neispravnost.

Кupac je dužan da odmah posle prijema proveri primljenu robu i najkasnije u roku od 24 sata od prijema prijavi sve eventualne greške.

Napomena:

Кupac prilikom izbora izdanja koje želi poručiti treba, pored razreda u kome se koristi, naziva predmeta i naziva izdanja, naročito obratiti pažnju i na ime ili imena autora izdanja, kao i na naziv izdavača.

Često se dešava, naročito u slučajevima kada isti izdavač ima više različitih izdanja za isti razred, ali od više različitih autora (konkretno, naših konstruktorskih kompleta za peti, šesti i sedmi razred ima po dva u svakom razredu, ali su im različiti autori), da kupac poruči izdanje od pogrešnog autora. U ovakvim slučajevima reklamacija nije opravdana.

Ponekad se dešava da kupac poruči naše izdanje, ali da mu je bilo potrebno od nekog drugog izdavača, tako da i u takvim slučajevima reklamacija nije opravdana.

Pre svake porudžbine, kupac treba pažljivo i tačno proveriti (u školi, sa nastavnikom ili odgovarajućom stručnom službom) koje mu je izdanje potrebno, pa tek onda izvršiti poručivanje.

Zamena proizvoda ili povraćaj novca

U slučaju opravdane reklamacije, Infotehnika doo Beograd će na svoj teret izvršiti kupcu isporuku drugog, ispravnog primerka izdanja u što kraćem roku, maksimalno do 5 radnih dana od dana rešavanja reklamacije.

Ukoliko ne postoji mogućnost isporuke kupcu drugog, ispravnog primerka izdanja, zbog njegove nedostupnosti, Infotehnika doo Beograd će izvršiti odgovarajući povraćaj novca u maksimalnom roku do 14 dana od dana rešavanja reklamacije.

Ukoliko je novac uplaćen pouzećem ili uplatom na račun, biće vraćen kupcu na odgovarajući tekući račun, u skladu sa postignutim međusobnim dogovorom.

Ukoliko je novac uplaćen preko neke od platnih kartica, povraćaj će biti izvršen isključivo na račun platne kartice preko koje je izvršena transakcija plaćanja porudžbine.

Ostvarivanje prava na reklamaciju po osnovu saobraznosti

Privredno društvo Infotehnika doo Beograd, kao prodavac, je dužno da isporuči kupcu robu koja je saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru ako se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na potrošače (kupce). U ovom roku kupac može da izvrši reklamaciju na saobraznost robe. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošače, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala i u trenutku kada je rizik prešao na potrošače.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Odustajanje od kupovine na daljinu

Na osnovu člana 27. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač (kupac) ima pravo da se predomisli i jednostrano raskine ugovor o kupovini robe sklopljenog na daljinu, odnosno da odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana prijema robe. Tom prilikom ne mora navesti razlog odustajanja od kupovine.

Vraćena roba mora biti u neoštećenom i nekorišćenom stanju. Ukoliko prodavac utvrdi da zbog nepravilnog ili neadekvatnog rukovanja, roba nije vraćena u odgovarajućem stanju, ima pravo da uskrati povraćaj novca kupcu.

Troškove povraćaja robe snosi kupac. Prodavac može da odloži povraćaj novca dok ne dobije i pregleda stanje robe koja se vraća po osnovu raskida ugovora sklopljenog na daljinu.

Кupcu, koji je plaćanje izvršio pouzećem, a koji nema otvoren tekući račun, novac će biti vraćen poštanskom uputnicom. Ostalim kupcima novac će biti vraćen na tekući račun sa koga su izvršili plaćanje, odnosno na broj računa platne kartice pomoću koje su izvršili plaćanje.

Ukoliko je roba vraćena u odgovarajućem stanju, Infotehnika doo Beograd je dužna da izvrši povraćaj novca bez odlaganja, odnosno najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave kupca o raskidu ugovora sklopljenog na daljinu.

Obaveza kupca je da prilikom raskida ugovora popuni obrazac „Izjava o odustanku od ugovora sklopljenog na daljinu“.

Obrazac izjave o odustanku od ugovora o kupovini na daljinu može da se preuzme ovde.

baner-nazad-585pxbaner-nazad-hover-585px

Преглед корпе

    Proizvod Cena Količina Ukupno

Ukupna vrednost korpe

Ukupno 0,00 RSD
Ukupno 0,00 RSD